Luister! Hoor je de Hofbogen? Hoor je hoe het nu klinkt? Hoor je de vogels en de stadsgeluiden verderop? Hoor je het ruisen van bomen maar ook het gemotoriseerde verkeer op de A20? Hoor je de ventilatiesystemen, de stilte maar ook allerlei menselijke activiteiten? Luister hier naar twee auditieve impressies van de huidige Hofbogen en naar vier auditieve imaginaties, en gebruik daarvoor alsjeblieft een hoofdtelefoon …

De impressies en imaginaties zijn onderdeel van het rapport 'Hoor de Hofbogen, een onderzoek naar de geluidsbeleving'. Het onderzoek is via deze link te downloaden.

Geluidsimpressie huidig Hofbogenpark (Cobussen)

Medio april 2021 liepen Michiel Huijsman en Marcel Cobussen van het Luchtpark richting de A20. Te horen zijn de geluidsdiversiteit op het Luchtpark (menselijke stemmen, vogels, verkeersgeluiden), de ventilatiesystemen van het Zadkine college, vogels en menselijke activiteit ter hoogte van de Teilingerstraat, de verkeersdrukte op de Bergweg, werkzaamheden bij de Insulindestraat en tenslotte het geraas van de A20.

Auditieve impressie van het huidige Luchtpark en de heemtuin
(Jan Potter - DCMR, Head Acoustics).

De (achtergrond)geluiden van gemotoriseerd verkeer, trams, en treinen mengen zich met de geluiden van pratende mensen, mensen die lopen over grind en vogelgekwetter. Aan het eind van de opname is ook nog een vliegtuigje te horen. De audio file geeft een aardig auditief panorama waarbij het belangrijk is op te merken dat het geluid van de stad en het verkeer hier niet onmiddellijk aanzet tot alertheid maar vooral bijdraagt aan een grote geluidsdiversiteit.

Auditieve imaginatie 1: een stukje spoor met ‘krekels’ en Auditieve imaginatie 2: een stukje spoor met ‘vreemde vogels’ (Strijbos en van Rijswijk) 

In deze twee artist’s impressions vermengen zich de geluiden van natuur (vogels, ruisende bomen, insecten) met menselijke en stadsgeluiden. Maar naast het rustgevende geluid van het Hofbogenpark wordt ook een extra auditieve verwondering opgeroepen: niet alles wat er te horen valt, is ook ‘echt’ aanwezig: sommige geluiden zijn ‘kunstmatig’ toegevoegd om daarmee de algehele sfeer van rust, stilte, en natuur juist extra aan te zetten en om een paar nieuwe en onverwachte ‘klankeilanden’ in te voegen.

Auditieve imaginatie 3: ‘Your A20 Panorama (piano)’ en Auditieve imaginatie 4: ‘Your A20 Panorama (stem)’ (Strijbos en van Rijswijk)

Beide artists’ impressions maken de bezoeker bewust van het omgevingsgeluid en wat verandering daarvan met je kan doen. Het kunstwerk bestaat uit een geluidsdichte ruimte (dat kan een standaard container zijn) met panoramaglas waardoor er zicht blijft op de A20. Middels een microfoon kan het geluid van de A20 in de ruimte worden weergegeven, maar tevens kan in deze ruimte ook een heel andere klankwereld opgeroepen worden.